издания на учебни помагала / Издателска компания Sunray

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

учебни помагала

Курс по математика за 10 клас

Курс по математика за 10 клас

Боряна Милкоева
Христина Беева
Дачо Беева

Цена: 18,50лв
 
Курс по математика за 11 клас - Общообразователна подготовка

Курс по математика за 11 клас - Общообразователна подготовка

Боряна Милкоева
Христина Беева
Дачо Беев

Цена: 18,50лв
Курс по математика за 11 клас - Профилирана подготовка

Курс по математика за 11 клас - Профилирана подготовка

Боряна Дачева Милкоева

Цена: 22,00 лв,лв
 
Курс по математика за 12 клас - Общообразователна подготовка

Курс по математика за 12 клас - Общообразователна подготовка

Боряна Дачева Милкоева

Цена: 18,50 лв,лв
Курс по математика за 12 клас - Профилирана подготовка

Курс по математика за 12 клас - Профилирана подготовка

Боряна Дачева Милкоева

Цена: 18,50 лв,лв
 
Математика за 11-12 клас - Геометрия

Математика за 11-12 клас - Геометрия

Борянa Дачева Милкоева

Цена: 15,00лв
МАТУРИ - Всички решени матури

МАТУРИ - Всички решени матури

Боряна Дачева Милкоева
Христина Стоянова Беева
Дачо Стоянов Беев

Цена: 30,00лв
 
Първа част - Зрелостен и Кандидат-Студентски Курс по Математика

Първа част - Зрелостен и Кандидат-Студентски Курс по Математика

Боряна Дачева Милкоева
Христина Стоянова Беева
Дачо Стоянов Беев

Цена: 20,00лв
Симплекс-метод и Транспортна задача

Симплекс-метод и Транспортна задача

Боряна Дачева Милкоева
Христина Стоянова Беева

Цена: 5,00лв
 
Теория на вероятностите, Статистика, Комбинаторика

Теория на вероятностите, Статистика, Комбинаторика

Боряна Дачева Милкоева

Цена: 2,50лв
« 1 2 3 »
 
 
sunray-bg.com 2011
издания на учебни помагала / Издателска компания сънрей