справочник по физика и астрономия / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 справочник по физика и астрономия
справочник по физика и астрономия
Цена: 18,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Дачева Милкоева
Дачо Стоянов Беев

I. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИЗИКАТА И АСТРОНОМИЯТА
1. Мерни единици. Някои физични и астрофизични константи
2. Мерки - преобразуващи множители. Други мерни единици. Азбуки
3. Вектори
4. Слънчевата система. Тяло и вещество. Атмосфера. Хидросфера
5. Планетата Земя. Водата на Земята. Атмосфера. Литосфера
6. Тела и вещества - взаимодействие. Превръщане на веществата
7. Механика. Електричество. Оптика. Трептения. Вълни. Звук
8. Механика. Топлинни явления. Електричество и магнетизъм. От атома
до космоса. Приложение

II. МЕХАНИКА
1. Статика
2. Кинематика
3. Динамика
4. Механика на флуидите
5. Механични трептения и вълни. Звук
6. Теория на относителността

III. ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛНА ФИЗИКА
1. Идеалният газ, като най-проста термодинамична система
2. Молекулно-кинетична теория. Втори принцип на термодинамиката
3. Реални газове и течности. Твърди тела

IV. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ
1. Електростатично взаимодействие
2. Проводници и диелектрици
3. Постоянен електричен ток
4. Протичане на електричния ток в различни среди
5. Магнитно взаимодействие и магнитни материали
6. Електромагнитна индукция
7. Магнитни свойства на веществата
8. Променлив ток
9. Електромагнитни вълни

V. ОПТИКА
1. Геометрична оптика
2. Вълнова оптика
3. Взаимодействие на светлината с веществото. Квантова оптика. Лазери

VI. АТОМНА И ЯДРЕНА ФИЗИКА
1. Квантова механика
2. Строеж на атома
3. Строеж на веществото
4. Рентгенови лъчи
5. Ядрена физика
6. Елементарни частици

VII. АСТРОНОМИЯ
1. Въведение в астрономията
2. Астрофизика. Небесна механика. Астроспектроскопия
3. Слънчевата система
4. Звезди и звездна еволюция
5. Голямата Вселена
6. Приложение
редактори
Христина Беева
isbn номер
978-954-91512-1-3

страници
360 стр.

размери
14,5x20 см

предговор

     Основната цел на книгата “СПРАВОЧНИК ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ” е да представи на учениците от основните и средните училища, на зрелостниците, на кандидат-студентите и на студентите по-пълна информация за физичните и астрофизични понятия, константи, закони, формули, графики, чертежи и таблици.
      В първата глава “Въведение във физиката и астрономията” е разгледан основният курс по физика и астрономия в училищата по класове - от 4 до 8 клас, а след това е дадена физиката и астрономията по раздели така, че справочникът припокрива материала от 4 до 12 клас по физика и астрономия, преподаван в нашата страна и в чужбина.
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите д-р Костадин Беев и Кристина Беева, както и на г-жа Шипочка, на г-жа Папазова, и на издателя инж. Стоян Беев за ценните им компетентни съвети.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
справочник по физика и астрономия / поръчка на сънрей