Курс по математика за 12 клас - Общообразователна подготовка / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

Курс по математика за 12 клас - Общообразователна подготовка
Курс по математика за 12 клас - Общообразователна подготовка
Цена: 18,50 лв,лв
автори
Боряна Дачева Милкоева

I. СТАТИСТИКА

ГРУПИРАНЕ НА ДАННИ. ХИСТОГРАМА И ПОЛИГОН. ТАБЛИЦА И ГРАФИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКУМУЛИРАНИТЕ ЧЕСТОТИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗСЕЙВАНЕТО

ВЕРОЯТНОСТ И СТАТИСТИЧЕСКА ЧЕСТОТА

ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕИЗВЕСТЕН ДЯЛ В ГЕНЕРАЛНАТА СЪВКУПНОСТ ЧРЕЗ

ИЗВАДКИ

II. УРАВНЕНИЯ

МОДУЛНИ УРАВНЕНИЯ

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ - ПРЕГОВОР

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛНИ УРАВНЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛНИ УРАВНЕНИЯ, СВЕЖДАЩИ СЕ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ ДО

КВАДРАТНИ УРАВНЕНИЯ

ОСНОВНИ ЛОГАРИТМИЧНИ УРАВНЕНИЯ

ЛОГАРИТМИЧНИ УРАВНЕНИЯ, СВЕЖДАЩИ СЕ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ ДО

КВАДРАТНИ УРАВНЕНИЯ

РЕШАВАНЕ НА ОСНОВНИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ, КОИТО СЕ СВЕЖДАТ ДО КВАДРАТНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРИГОНОМЕТРИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ЗАДАЧИ

III. НЕРАВЕНСТВА

МОДУЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ИРАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ОСНОВНИ ЛОГАРИТМИЧНИ НЕРАВЕНСТВА

ОСНОВНИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ НЕРАВЕНСТВА

IV. ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ

ЛИНЕЙНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЯ. НАЙ-ГОЛЯМА И НАЙ-МАЛКА

СТОЙНОСТ

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕРАВЕНСТВА

ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ В АЛГЕБРАТА

ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ В ПЛАНИМЕТРИЯТА

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА НАМИРАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМА И НАЙ-МАЛКА

СТОЙНОСТ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ФУНКЦИИ

ГРАФИЧНИ МАДЕЛИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ
V. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ)
редактори
инж. Стоян Беев
isbn номер
978-954-8101-29-5

страници
стр.

размери
см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “Курс по математика за 12 клас” е да помогне на учениците при завършване на средното им образование да си припомнят преподавания материал и да ги обогати с нови знания по най-новите програми, одобрени от МОН, за обучение по математика и утвърдени по света, за да постиганат отлични резултати в училище и на държавните зрелостни изпити.
      Изказвам своята искрена признателност за всеотдайната подкрепа и голяма професионална помощ на издателя - г-жа Христина Малчевска и на рецензентите г-жа Здравка Поплазарова, д-р Костадин Беев и г-н Дачо Беев, на художника на графичния дизайн инж. Борис Зл. Павлов и на редактора инж. Стоян Беев - за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции с цел написване, усъвършенстване и разпространение на книгата.
     
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
Курс по математика за 12 клас - Общообразователна подготовка / поръчка на сънрей