Курс по математика за 7. клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

Курс по математика за 7. клас
Курс по математика за 7. клас
Цена: 18,50лв
автори
Борянa Милкоева
Христина Беева
Дачо Беев

ЦЕЛИ ИЗРАЗИ
1. Рационални числа, степенуване, модул - преговор
2. Рационални изрази. Формули за съкратено умножение. Разлагане на многочлен на множители.
УРАВНЕНИЯ
1. Линейни уравнения - параметрични и еквивалентни
2. Линейни модулни уравнения с едно неизвестно
3. Текстови задачи, които се решават чрез линейни уравнения с едно неизвестно
ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
1. Ъгли и прави в равнината. Сбор от ъглите на триъгълник
ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ
1. Еднакви триъгълници
. Ъглополовяща на ъгъл. Симетрала на отсечка. Елементи на триъгълник - основни зависимости
3. ВИдове триъгълници
НЕРАВЕНСТВА
1. Линейни неравенства - параметрични и еквивалентни
2. Неравенства между страни и ъгли в триъгълник
УСПОРЕДНИК
1. Успоредници - успоредник, правоъгълник, ромб и квадрат
ЕЛЕМЕНТИ НА ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
1. Организиране и представяне на данни - кръгови диаграми
2. Вероятност на събития
ПОСТРОЕНИЯ С ЛИНИЯ И ПЕРГЕЛ
1. Задачи за построение. Построяване на триъгълник
2. Построяване на успоредник
МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕМИ И ТЕСТОВЕ, ДАВАНИ НА ОЛИМПИАДИ И СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИРИ. РЕШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ НА МОН
1. Олимпиади по математика
2. Софийски математически турнири
3. Решени външни оценявания на МОН
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-91512-4-4

страници
304 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

     Предназначението на учебното помагало "Курс по математика за 7 клас" е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и олимпиади.
      Книгата е написана съобразно с най-новите, одобрени от МОН учебни програми. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката - алгебра и геометрия. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност подробно решени задачи от всички основни видове, които имат обучаващо значение и са онагледени с множество графики и чертежи.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Курс по математика за 7. клас / поръчка на сънрей