Курс по математика за 2 клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 Курс по математика за 2 клас
Курс по математика за 2 клас
Цена: 15,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева

ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100

I. ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100
1. Числата от 0 до 100 - сравняване
2. Редица на числата от 0 до 100. числов лъч
3. Римски числа

II. ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100
1. Събиране и изваждане на числата от 0 до 100 без преминаване на десетицата
2. Събиране и изваждане на числата от 0 до 100 с преминаване на десетицата
3. Таблично умножение и деление на числата от 0 до 10
4. Умножение и деление на числата от 0 до 100

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100
1. Текстови задачи за числа
2. Текстови задачи за брой
3. Текстови задачи за количество
4. текстови задачи за сума (цена)
5. Текстови задачи за мерни единици - за дължина
6. Текстови задачи за мерни единици - за маса
7. Текстови задачи за мерни единици - за време
8. Текстови задачи за движение
9. Текстови задачи за работа

ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - СВОЙСТВА

II. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
1. Триъгълник
2. Правоъгълник и квадрат

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА СЪСТЕЗАНИЯ

I. РЕДИЦА НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100

II. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА

IV. ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

V. МНОЖЕСТВА. ПРИНЦИП НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА

VI. ГРАФИ - МАРШРУТИ

VII. ПРЕБРОЯВАНИЯ

VIII. ПРЕБРОЯВАНЕ, РАЗРЯЗВАНЕ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОКРИТИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

ТЕСТОВЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ
редактори
Кристина Беева
isbn номер
978-954-8101-11-6

страници
216 стр.

размери
15x23,5 см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2 КЛАС” е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на математически състезания. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката - аритметика и геометрия.
      Във всеки урок на всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа и на всяка решена конкурсна задача по номер съответствува нерешена конкурсна задача за самостоятелна работа. На края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му. Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на математически състезания, необходими за самоконтрол на учениците.
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов и Здравка Поплазарова, и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
Курс по математика за 2 клас / поръчка на сънрей