Курс по математика за 4. клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 Курс по математика за 4. клас
Курс по математика за 4. клас
Цена: 15,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева
Христина Беева
Дачо Беев

ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

I. ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА
1. Естествени числа - сравняване
2. Редица на естествените числа. числов лъч

II. РИМСКИ ЦИФРИ

III. ДЕЙСТВИЯ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА
1. Събиране и изваждане на естествени числа
2. Умножение и деление на естествени числа

IV. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА
1. Текстови задачи за числа
2. Текстови задачи за брой
3. Текстови задачи за количество
4. Текстови задачи за сума (цена)
5. Текстови задачи за мерни единици - за дължина , за маса и за време
6. Текстови задачи за движение
7. Текстови задачи за работа

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - ОТСЕЧКИ И ЪГЛИ

II. ОСНОВНИ РАВНИННИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
1. Триъгълник
2. Правоъгълник и квадрат
3. Окръжност и кръг

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ТУРНИРИ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ

I. РЕДИЦА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА

II. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ И АРИТМЕТИЧНИ РЕБУСИ

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МНOГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА

IV. ЗАДАЧИ С ЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

V. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ

VI. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ

VII. КОМБИНАТОРИКА

VIII. ПРИНЦИП НА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

IX. МАТЕМАТИЧЕСКИ ИГРИ - СТРАТЕГИИ

X. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК

XI. ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ

XII. ПРЕБРОЯВАНЕ, РАЗРЯЗВАНЕ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОКРИТИЯ НА РАВНИННИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ, ДАВАНИ НА СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ (ТУРНИРИ)

II. ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА

III. КОНКУРСНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА

IV. КОНКУРСНИ ТЕМИ И ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА

V. РЕШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ОТ МОН
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-8101-03-5

страници
224 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

     Учебното помагало "Курс по математика за 4 клас" е написано по най-новите одобрени от МОН програми. Предназначението му е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и олимпиади.
      Във всеки урок на всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа и на всяка решена конкурсна задача по номер съответствува нерешена конкурсна задача за самостоятелна работа.
      На края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му.
      Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на приемни конкурсни изпити и математически състезания, които са необходими за самоконтрол на учениците. Накрая на учебното помагало са решени подробно всички външни оценявания от МОН!
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов и г-жа Здравка Поплазарова и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Курс по математика за 4. клас / поръчка на сънрей