Курс по математика за 5 клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 Курс по математика за 5 клас
Курс по математика за 5 клас
Цена: 18,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева

ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

I. ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

II. ДЕЙСТВИЯ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

ДЕЛИМОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА

I. ДЕЛЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

II. ПРИЗНАЦИ ЗА ДЕЛИМОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

III. РАЗЛАГАНЕ НА МНОЖИТЕЛИ. НАЙ-ГОЛЯМ ОБЩ ДЕЛИТЕЛ И НАЙ-МАЛКО ОБЩО КРАТНО

ДРОБНИ ЧИСЛА

I. ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ

II. ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА

I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ – СВОЙСТВА

II. ОСНОВНИ РАВНИННИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

III. ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ – ТЕЛА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ТУРНИРИ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ

I. РИМСКИ ЦИФРИ

II. РЕДИЦА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА

III. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ И АРИТМЕТИЧНИ РЕБУСИ

IV. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МНOГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА

V. ЗАДАЧИ С ЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

VI. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ

VII. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ

VIII. КОМБИНАТОРИКА

IX. ПРИНЦИП НА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

X. МАТЕМАТИЧЕСКИ ИГРИ - ИНВАРИАНТИ И СТРАТЕГИИ

XI. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК

XII. ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ

XIII. РАВНИННИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ, ДАВАНИ НА СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ (ТУРНИРИ)

II. ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА

III. КОНКУРСНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА

IV. РЕШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ОТ МОН
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-91512-8-2

страници
304 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

      Учебното помагало "Курс по математика за 5 клас" е написано по най-новите програми одобрени от МОН. Предназначението му е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и олимпиади.
      Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката - алгебра и геометрия. На всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа, а на края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи.
      Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на приемни изпити, олимпиади и математически състезания. Накрая на учебното помагало са решени подробно всички външни оценявания от МОН!
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов, г-жа Здравка Поплазарова и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
Курс по математика за 5 клас / поръчка на сънрей