курс по математика за 7. клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 курс по математика за 7. клас
курс по математика за 7. клас
Цена: 15,00лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева
Христина Беева
Дачо Беев

АЛГЕБРА - ЦЕЛИ ИЗРАЗИ, УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТВА

I. РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА. СТЕПЕНУВАНЕ. АБСОЛЮТНА СТОЙНОСТ

II. РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ФОРМУЛИ ЗА СЪКРАТЕНО УМНОЖЕНИЕ.
РАЗЛАГАНЕ НА МНОГОЧЛЕН НА МНОЖИТЕЛИ

III. ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ - ПАРАМЕТРИЧНИ И ЕКВИВАЛЕНТНИ

IV. ЛИНЕЙНИ НЕРАВЕНСТВА - ПАРАМЕТРИЧНИ И ЕКВИВАЛЕНТНИ

V. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ, КОИТО СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ ЛИНЕЙНИ

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ЕДНО НЕИЗВЕСТНО

VI. ЛИНЕЙНИ МОДУЛНИ УРАВНЕНИЯ С ЕДНО НЕИЗВЕСТНО

ГЕОМЕТРИЯ - ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

I. ЪГЛИ В РАВНИНАТА

II. ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

III. ЪГЛОПОЛОВЯЩА НА ЪГЪЛ. СИМЕТРАЛА НА ОТСЕЧКА. ЕЛЕМЕНТИ НА ТРИЪГЪЛНИК. ОСНОВНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТРИЪГЪЛНИК

IV. ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ

V. НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СТРАНИ И ЪГЛИ В ТРИЪГЪЛНИК

VI. УСПОРЕДНИЦИ И ТРАПЕЦ

VII. ГЕОМЕТРИЧНИ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙКА И ПЕРГЕЛ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕМИ И ТЕСТОВЕ, ДАВАНИ НА ОЛИМПИАДИ, НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА МОН И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА. РЕШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ НА МОН

I. ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА

II. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСНИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА НА МОН

III. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСНИ ТЕМИ И ТЕСТОВЕ, ДАВАНИ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА
1. Приемни конкурсни изпити за за нпмг “акад. л. чакалов”
2. Приемни конкурсни изпити за техникумите към ту - софия
3. Приемни конкурсни изпити за соу

IV. РЕШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ОТ МОН
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-91512-4-4

страници
300 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

      Учебното помагало "Курс по математика за 7 клас" е написано по най-новите програми, одобрени от МОН. Предназначението му е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и олимпиади. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност подробно решени задачи от всички основни видове. Подробно решените задачи от всички видове, давани на конкурсни изпити, са предвидени за часовете по задължително избираема подготовка. На всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа, а на края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му.
      Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на приемни изпити, олимпиади и математически състезания, които са необходими за самоконтрол на учениците. Накрая на учебното помагало са решени подробно всички външни оценявания от МОН!
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов, г-жа Здравка Поплазарова и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
курс по математика за 7. клас / поръчка на сънрей