курс по математика за 8. клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 курс по математика за 8. клас
курс по математика за 8. клас
Цена: 15,00лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева
Христина Беева
Дачо Беев

AЛГЕБРА

I. КВАДРАТЕН КОРЕН

II. КВАДРАТНО УРАВНЕНИЕ

III. ФУНКЦИЯ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА

IV.СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

V. СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ НЕРАВЕНСТВА С ЕДНО НЕИЗВЕСТНО. ЛИНЕЙНИ МОДУЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ГЕОМЕТРИЯ

I. ВЕКТОРИ

II. ТРИЪГЪЛНИК И ТРАПЕЦ

III. ОКРЪЖНОСТ

IV. ОКРЪЖНОСТ И МНОГОЪГЪЛНИК

V. ГЕОМЕТРИЧНИ ПОСТРОЕНИЯ

VI. ЕДНАКВОСТИ

МАТЕМАТИЧЕСКИ КОНКУРСИ ЗА ТЕХНИКУМИТЕ
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-8101-07-3

страници
272 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА 8 КЛАС” е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и матури. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката - алгебра и геометрия.
      На всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа, а на края на всеки раздел има тестове с по 10 основни тестови задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му.
      Помагалото е обогатено с много задачи и тестове и техните отговори от конкурсните теми и тестове, давани на държавни зрелостни изпити, приемни конкурсни изпити и олимпиади, които са необходими за самоконтрол на учениците.
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов, г-жа Здравка Поплазарова и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
курс по математика за 8. клас / поръчка на сънрей