Курс по математика за 9 клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 Курс по математика за 9 клас
Курс по математика за 9 клас
Цена: 18,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева

СЪДЪРЖАНИЕ

АЛГЕБРА
I.КВАДРАТНО УРАВНЕНИЕ - ПРЕГОВОР

II.РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ

III.СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ -

ПРЕГОВОР

IV.СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

V.ПОЛИНОМИ НА ЕДНА ПРОМЕНЛИВА

VI.КВАДРАТЕН КОРЕН - ПРЕГОВОР

VII.ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ И ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ

ГЕОМЕТРИЯ

I.ПОДОБИЕ

II.ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК - TРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТРИЯ ЪГЪЛ

ЕДНАКВОСТИ – ПРЕГОВОР

редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-8101-16-5

страници
320 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

      Учебното помагало "Курс по математика за 9 клас" е написано по най-новата програма, одобрена от МОН. Предназначението му е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на приемни изпити, състезания и матури. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност подробно решени задачи от всички основни видове, които имат обучаващо значение и са онагледени с множество графики и чертежи.
      Подробно решените задачи от всички видове, давани на конкурсни изпити, са предвидени за часовете по задължително избираема подготовка и имат за цел да покажат на учениците, че са изградили достатъчно здрава и силна система от знания за успешно представяне на изпити и матури по математика. На всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа, а на края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му.
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов и г-жа Здравка Поплазарова, и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
Курс по математика за 9 клас / поръчка на сънрей