Курс по математика за 11 клас - Профилирана подготовка / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

  Курс по математика за 11 клас - Профилирана подготовка
Курс по математика за 11 клас - Профилирана подготовка
Цена: 22,00 лв,лв
автори
Боряна Дачева Милкоева

ГЕОМЕТРИЯ

I. ВЕКТОРИ И КООРДИНАТИ

II. АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ

III. СТЕРЕОМЕТРИЯ

ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

I. ПОЛИНОМИ НА ЕДНА ПРОМЕНЛИВА

II. ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ

III. ФУНКЦИИ. НЕПРЕКЪСНАТОСТ И ДИФЕРЕНЦИРУЕМОСТ
редактори
инж. Стоян Беев
isbn номер
978-954-8101-27-1

страници
360 стр.

размери
см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “Курс по математика за 11 клас - профилирана подготовка” е да помогне на учениците и да ги обогати с нови знания по най-новите програми, одобрени от МОН за обучение по математика и утвърдени по света, за да постиганат отлични резултати в училище, на зрелостни и на кандидат-студентски изпити.
      Изказвам своята искрена признателност за всеотдайната подкрепа и голяма професионална помощ на издателя - г-жа Христина Малчевска и на рецензентите д-р Костадин Беев и г-н Дачо Беев, на художника на графичния дизайн инж. Борис Зл. Павлов и на редактора инж. Стоян Беев - за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции с цел написване, усъвършенстване и разпространение на книгата.
     
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Курс по математика за 11 клас - Профилирана подготовка / поръчка на сънрей