Курс по математика за 3 клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 Курс по математика за 3 клас
Курс по математика за 3 клас
Цена: 15,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева

ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000

I. ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000
1. Числата от 0 до 1000 - сравняване
2. Редица на числата от 0 до 1000. числов лъч

II. ДЕЙСТВИЯ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000
1. събиране и изваждане на числата от 0 до 1000
2. умножение и деление на числата от 0 до 1000

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000
1. Текстови задачи за числа
2. Текстови задачи за брой
3. Текстови задачи за количество
4. Текстови задачи за сума (цена)
5. Текстови задачи за мерни единици - за дължина , за маса и за време
6. Текстови задачи за движение
7. Текстови задачи за работа

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

I. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - СВОЙСТВА

II. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
1. Триъгълник
2. Правоъгълник и квадрат

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

I. РЕДИЦА НА ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000

II. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ

III. АРИТМЕТИЧНИ РЕБУСИ

IV. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ТРИЦИФРЕНИ ЧИСЛА

V. ЗАДАЧИ С ЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

VI. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ЧЕКМЕДЖЕТАТА

VII. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ

VIII. КОМБИНАТОРИКА

IX. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК

X. ПРЕБРОЯВАНЕ, РАЗРЯЗВАНЕ, СГЛОБЯВАНЕ И ПОКРИТИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ, ДАВАНИ НА ТУРНИРИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-8101-04-2

страници
224 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3 КЛАС” е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на математически състезания. Допълнителните теми с подробно решените задачи от всички видове, давани на математически състезания, са предвидени за часовете по задължително избираема подготовка и имат за цел да покажат на учениците, че са изградили достатъчно здрава и силна система от знания за успешно представяне на конкурси по математика след 3 клас.
      Във всеки урок на всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа и на всяка решена конкурсна задача по номер съответствува нерешена конкурсна задача за самостоятелна работа. На края на всеки раздел има тестове с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му. Помагалото е обогатено с много задачи и техните отговори от конкурсните тестове, давани на състезания, които са необходими за самоконтрол на учениците.
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов и Здравка Поплазарова и на издателя инж. Стоян Беев, за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
Курс по математика за 3 клас / поръчка на сънрей