Комбинаторика, Теория на вероятностите, Статистика / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

Комбинаторика, Теория на вероятностите, Статистика
Комбинаторика, Теория на вероятностите, Статистика
Цена: 2,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Боряна Дачева Милкоева

СЪДЪРЖАНИЕ

I. КОМБИНАТОРИКА

II. ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ

III. СТАТИСТИКА

1. Основни понятия в статистиката

2. Средни числови характеристики

3. Измерване на разсейването (вариацията) на статистическите единици около
средно-аритметичната величина

4. Числови характеристики на случайните величини

5. Биномно разпределение

6. Нормално (Гаусово) разпределение

редактори
Дачо Беев
isbn номер
954-90342-6-7

страници
32 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

     Предназначението на книгата “КОМБИНАТОРИКА. ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ. СТАТИСТИКА” е да помогне на студентите, които изучават тези въпроси - да постигнат отлични резултати при явяване на изпити във всички Висши технически университети, Висши икономически университети и в Стопанските факултети към съответните университети. Тя ще бъде полезна не само за студентите, но и за инжинери, икономисти, бизнесмени и научни работници, които се занимават с тези въпроси.
      Книгата съдържа теория, подробни и лесно разбираеми решения на всички видове задачи, свързани с тези теми, както и задачи за самостоятелна работа, дадени с отговорите им.
      Изказвам искренна благодарност на рецензентите и на издателя инж. Стоян Беев за ценните им компетентни съвети.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Комбинаторика, Теория на вероятностите, Статистика / поръчка на сънрей