Зрелостни и Кандидат-Студентски Тестове и Теми по Математика II част / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

Зрелостни и Кандидат-Студентски Тестове и Теми по Математика II част
Зрелостни и Кандидат-Студентски Тестове и Теми по Математика II част
Цена: 20,00лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Боряна Дачева Милкоева
Христина Стоянова Беева
Дачо Стоянов Беев

СЪДЪРЖАНИЕ

СОФИЯ

1. Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
2. Технически Университет - София, Пловдив, Варна
3. Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
4. Университет за Национално и Световно Стопанство
5. Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски”
6. Химикотехнологичен и Металургичен Университет
7. Лесотехнически Университет
8. Висше Строително Училище “Л. Каравелов”
9. Висше Строително Училище “Л. Каравелов” - Колеж по Строителство
10. Висше Транспортно Училище “Т. Каблешков”
11. Транспортен Колеж към Висше Транспортно Училище “Т. Каблешков”
12. Академия на Министерство на Вътрешните Работи
13. Специализирано Висше Училище по Библиотекознание и Информационни Технологии
14. Колеж по Телекомуникации и Пощи
15. Технически колежи - София, Пловдив, Сливен

ПЛОВДИВ

16. Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
17. Технически Университет - Филиал Пловдив
19. Аграрен Университет

ВАРНА

20. Технически Университет - Филиал Варна
21. Икономически Университет
22. Висше военноморско Училище “Н. Й. Вапцаров”
23. Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”

РУСЕ

24. Русенски Университет “Ангел Кънчев”

БУРГАС

25. Бургаски Университет “Проф. д-р Ас. Златаров”
26. Бургаски Свободен Университет

ГАБРОВО

27. Технически Университет

СВИЩОВ

28. Стопанска Академия “Д. Ценов”

ШУМЕН

29. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

30. Великотърновски Университет “Св. Св. Кирил и Методий”
31. Национален Военен Университет “Васил Левски”

БЛАГОЕВГРАД

32. Югозападен Университет “Неофит Рилски”

СТАРА ЗАГОРА

33. Тракийски Университет

СМОЛЯН

34. Пловдивски Университет - Филиал Смолян
35. Технически Колеж - Смолян

КЪРДЖАЛИ

36. Пловдивски Университет - Филиал Кърджали
37. Минно-Геоложки Колеж - Кърджали

ЛОВЕЧ

38. Технически Колеж - Ловеч

СИЛИСТРА

39. Технически Колеж - Силистра

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ И ЗРЕЛОСТНИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ-2008

ТЕСТОВЕ И ТЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978 - 954 - 8101 - 01 - 1

страници
440 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

     Учебното помагало “ЗРЕЛОСТЕН И КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ КУРС ПО МАТЕМАТИКА”- II ЧАСТ съдържа всички задачи и отговори от тестовете и темите, давани на кандидат-студентски и зрелостни изпити 2001-2008 година.
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов, Здравка Поплазарова и на издателя инж. Стоян Беев за ценни им съвети и корекции.
      За отлична подготовка и висок успех на кандидат-студентските и зрелостни изпити по математика ИК "ВЕГА 74" препоръчва:
     
      1. “МАТЕМАТИКА ЗА 11 - 12 КЛАС”- одобрена от МОН - с всички основни решени задачи, с всички видове конкурсни решени задачи и с преговор от 8 до 12 клас.
      2. “КАНДИДАТ - СТУДЕНТСКИ КУРС ПО МАТЕМАТИКА - I ЧАСТ”- с теорията и всички основни решени задачи от 8 до 12 клас, и с всички видове конкурсни решени задачи от кандидат-студентски изпити и всички решени матури.
      3. “МАТЕМАТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК”- одобрен от МОН - с всички формули по елементарна математика - от 1 до 12 клас.
      4. “МАTHEMATICAL HANDBOOK”- английски математически справочник за кандидат-студенти, кандидати за SAT I и SAT II, и за студенти - с всички формули по елементарна и висша математика, статистика, дискретна и финансова математика.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Зрелостни и Кандидат-Студентски Тестове и Теми по Математика II част / поръчка на сънрей