Симплекс-метод и Транспортна задача / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

Симплекс-метод и Транспортна задача
Симплекс-метод и Транспортна задача
Цена: 5,00лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Боряна Дачева Милкоева
Христина Стоянова Беева

СЪДЪРЖАНИЕ


Литература

I. Кратки теоретични бележки

1. n – мерен вектор

2. Линейно зависими и линейно независими вектори. Базис

3. Системи линейни уравнения и неравенства

II. Линейно програмиране

1. Обща задача на линейното програмиране

2. Графичен метод

3. Симплекс - метод

4. Метод на изкуствения базис (М - метод)

5. Дуалност

III. Транспортна задача

Компютърно приложение на симплекс-метода и транспортната задача
редактори
Дачо Беев
isbn номер
954-90342-4-0

страници
128 стр.

размери
14,5х20 см

предговор

     Предназначението на книгата “СИМПЛЕКС-МЕТОД И ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА” е да помогне на студентите, които изучават тези методи на линейното програмиране - да постигнат отлични резултати при явяване на изпити във всички Висши икономически институти, в Стопанските факултети към съответните университети, както и в някои специалности на Висшите технически университети и следдипломните им квалификации.
      Тя ще бъде полезна не само за студентите при успешното им полагане на изпити по висша математика, но и за икономисти, бизнесмени, инжнери и научни работници, които се занимават с въпросите на оптималното планиране и стопанско управление .
      Книгата съдържа кратки теоретични бележки, подробни и лесно разбираеми алгоритми за всеки метод на линейното програмиране и подробно решени основни задачи, и задачи за самостоятелна работа, дадени с отговорите им.
      Изказваме искренна благодарност на рецензента доц. д-р Емил Бончев и на издателя инж. Стоян Беев за ценните им компетентни съвети и препоръки.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Симплекс-метод и Транспортна задача / поръчка на сънрей