Курс по математика за 6. клас / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

  Курс по математика за 6. клас
Курс по математика за 6. клас
Цена: 18,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Милкоева
Христина Беева
Дачо Беев

СТЕПЕНУВАНЕ

I. СТЕПЕНУВАНЕ С ЕСТЕСТВЕН СТЕПЕНЕН ПОКАЗАТЕЛ

II. СВОЙСТВА НА СТЕПЕНИТЕ С ЕСТЕСТВЕН СТЕПЕНЕН ПОКАЗАТЕЛ

РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА

I. РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА - ИЗОБРАЗЯВАНЕ ВЪРХУ ЧИСЛОВАТА ОС И АБСОЛЮТНА СТОЙНОСТ (МОДУЛ)

II. ДЕЙСТВИЯ С РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА

III. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛА

IV. ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА

ПРОПОРЦИИ. ТАБЛИЧНО И ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ. КРЪГОВА ДИАГРАМА. СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО НА ЧИСЛА

I. ПРОПОРЦИИ

II. ТАБЛИЧНО И ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗЧИТАНЕ НА ДАННИ. КРЪГОВА ДИАГРАМА. СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО НА ЧИСЛА

ЦЕЛИ ИЗРАЗИ

I. ЕДНОЧЛЕНИ. ДЕЙСТВИЯ С ЕДНОЧЛЕНИ

II. МНОГОЧЛЕНИ. ДЕЙСТВИЯ С МНОГОЧЛЕНИ

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА

РАВНИННИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - СВОЙСТВА

ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ - ТЕЛА

I. РЪБЕСТИ ТЕЛА (МНОГОСТЕНИ)

II. РОТАЦИОННИ ТЕЛА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕШЕНИ ЗАДАЧИ, ДАВАНИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИРИ, СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ

I. РЕДИЦА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА

II. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА МНOГОЦИФРЕНИ ЧИСЛА

III. МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ И АРИТМЕТИЧНИ РЕБУСИ

IV. ЗАДАЧИ С ЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

V. МНОЖЕСТВА . ПРИНЦИП НА ДИРИХЛЕ

VI. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ

VII. КОМБИНАТОРИКА

VII. ПРИНЦИП НА ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

IX. ДЕЛИМОСТ

X. ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ

XI. НАЙ-ГОЛЯМА И НАЙ-МАЛКА СТОЙНОСТ НА НЯКОИ ИЗРАЗИ

XII. РАВНИННИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ТЕМИ, ДАВАНИ НА СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

I. МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ (ТУРНИРИ)

II. ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА

III. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА

IV. РЕШЕНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ОТ МОН
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
isbn номер
978-954-91512-9-9

страници
296 стр.

размери
16x23,5 см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6 КЛАС” е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на конкурсни приемни изпити, състезания и олимпиади. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката - алгебра и геометрия.
      На всяка решена задача по номер съответствува нерешена задача за самостоятелна работа, а на края на всеки раздел има по два теста с по 10 основни задачи, които ще улеснят всеки ученик при самоподготовката му.
      Допълнителните теми са с подробно решените конкурсни задачи от всички видове, давани на математически състезания и олимпиади и са предвидени за часовете по задължително избираема подготовка. Накрая на учебното помагало са решени подробно всички външни оценявания от МОН!
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите - ст.н.с. I ст. д.п.н. Йордан Табов, г-жа Здравка Поплазарова и на издателя инж. Стоян Беев за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Курс по математика за 6. клас / поръчка на сънрей