СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА / новини от издателска компания sunray

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

новини

добавено на 2020-09-29

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА    
 
  На 25.09.2020 г. “СЪНРЕЙ ПРОФЕШЪНЪЛ” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-18665-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 3 549,00 лв., от които 3 016,65 лв. европейско и 532,35 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
 
  Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 
  ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------
 
  Проект BG16RFOP002-2.073-18665-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

още новини от издателска компания Sunray

» Живеете и учите в чужбина, само сега може да закупите нашите учебни помагала където и да сте!
» Всички наши учебни помагала по математика от 1ви до 12ти клас ОДОБРЕНИ ОТ МОМН
» Само сега може да закупите учебните помагала по математика и физика на издателство Сънрей в Карфур, Метро и Кауфланд
» Одобрен от МОН учебник за 8 клас
» Нови одобрени от МОМН учебни помагала на Издателство Сънрей

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА / новини от издателска компания сънрей