Математика за 11-12 клас Алгебра / новини от издателска компания sunray

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

новини

добавено на 2011-11-30

Математика за 11-12 клас Алгебра

Математика за 11-12 клас Алгебра    Радваме се да ви представим новото издание на Одобрената от МОМН "Математика за 11-12 клас" този път в 2 части: Алгебра и Геометрия. По-долу е информацията за първата част: Алгебра.
 
  Предназначението на учебното помагало “Математика за 11-12 клас - Aлгебра” е да помогне на учениците при завършване на средното им образование - да си припомнят преподавания материал и да ги обогати с нови знания според програмите за обучение по математика, одобрени от МОMН и утвърдени по света.
  Съдържанието на учебното помагало осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическата област на математиката - алгебра. Направен е и подробен преговор на материала, изучаван по тази дисциплина от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, като са разгледани всички изучавани елементарни функции, уравнения и неравенства с графичните им изображения. Уроците са систематизирани според естествената логическа последователност на математическите определения, формули и теореми, т.е. от елементарното към по-сложното. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност решени основни и конкурсни задачи от всички видове и съответни по номера на тях - нерешени задачи с отговорите им за самостоятелна работа. Доказателствата и решенията имат обучаващо значение, и са онагледени с множество графики и чертежи, които да улеснят всеки ученик в самостоятелната му работа. Направени са кратки и разбираеми решения на всички видове задачи, давани на зрелостни и кандидат-студентски изпити с цел - да покажат на учениците, че са изградили здрава и силна система от знания за отлично представяне на матура, на кандидат-студентски изпити и математически конкурси.
 
 

още новини от издателска компания Sunray

» Само сега може да закупите учебните помагала по математика и физика на издателство Сънрей в Карфур, Метро и Кауфланд
» Нашите издания вече и в Greenwich Book Center
» Курс по математика за 10. клас
» СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
» Всички наши учебни помагала по математика от 1ви до 12ти клас ОДОБРЕНИ ОТ МОМН

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Математика за 11-12 клас Алгебра / новини от издателска компания сънрей