кои сме ние / издателска компания sunray

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

автори

Боряна Дачева Милкоева

образование

Софийска математическа гимназия

Математика

Химикотехнологичен институт

Автоматизация на производството

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Магистърска степен по математика

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Кандидат-докторска дисертация по "Теория на числата на Рамзи"

Костадин Стоянов Беев

образование

Национална природо-математическа гимназия

Математика и физика

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Магистърска степен по инженерна физика
Специализации: "Квантова електроника и лазерна техника", "Медицинска физика"

Българска академия на науките

Образователна и научна степен "Доктор" по "Физика на вълновите процеси"

Христина Стоянова Малчевска (Беева)

образование

Софийска математическа гимназия

Математика

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Бакалавър по Стопанско управление

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Магистърска степен по Управление и икономика на туризма

Американски Университет в България

Специализация: Управление на Европейски проекти
Други специализации: в САЩ, Япония и Европа

Дачо Стоянов Беев

образование

Софийска математическа гимназия

Математика

University Louis Pasteur Strasbourg - France

Licence 1 and 2: Economics and Management
Licence 3: Quantitative Economics, graduated with honors
Master 1: Finance and Risk

ESSEC Business School Paris - France

Specialized Postgraduate Degree in Financial Techniques

Courses in:

International finance, Financial management, Options, Private equity, IFRS and US GAAP

инж. Стоян Костадинов Беев

образование

Техникум по морски и океански риболов - Бургас

Корабни двигатели

Технически Университет - София

Автомобили, трактори и кари
Специализация: Организация и безопасност на движението
 
 
sunray-bg.com 2011
кои сме ние / издателска компания сънрей